شنبه شب بعد از یک شام تایلندی تند و تیز رفتیم فیلم تازهء‌ صیفیر صیفیر یتتی رو دیدیم. خوب بود ولی به خوبی قبلی‌اش نبود. البته آقای کریگ مثل همیشه خوراکی تشریف داشتند ولی خوب اگه یک نقشی لب دریا (با مایو منظورمه بی تربیت ها!!) بهشون می‌دادند ما خوشحال تر می‌شدیم.

______________________

از شدت کار و بی‌خوابی و ناامنی شغلی دارم خل می‌شم!!  

/ 5 نظر / 23 بازدید
40تیکه

من هنوز ندیدمش ولی موافق اون صحنه لب دریاشم [چشمک] مواظب خودت باش..[ماچ][قلب][قلب]

[ماچ]

////

سوسک‌نامه را تورق فرمودیم، اسمش هواییمان کرد تا سوار استر شویم و رنج سفر به جان خریده، هوایی تازه کنیم، از خدا پنهان نیست از شما هم پنهان نباشد، دلمان ضعف رفت برای آن بانوی شاخک‌داری که مثل پنجه‌ی آفتاب آن گوشه ایستاده و بادوم چشمهایش را شکسته توی مردمکمان، آرزومندیم رضاخان میرپنجی یافت شود و کشف حجاب کند از این بانوی بی بدیل...کشف حجاب شد، خبرمان کنید تا سیاحتی فرماییم....

مهران

از شدت کار و بی‌خوابی و ناامنی شغلی دارم خل می‌شم!! [سوال] گفتن این حرف و فکر کردم بهش بیشتر تو رو به طرفش میکشونه ! [عینک] مطمئن باش میتونی همه چیزو به اون طرفی که میخوای سوق بدی [لبخند]

من

خدا نکنه [گل]