پست های ارسال شده در دی سال 1383

دو زن برای انتخابات رياست جمهوری شيلی با هم رقابت ميکنند... (متن خبر)... لطفا بقيهء‌ دولتهای دنيا ياد بگيرند!! ماجرای فستيوال ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 10 بازدید