پست های ارسال شده در مرداد سال 1384

مکالمه تلفنی من و يه دوستِ زمان کودکی از کاليفرنيا: من: چطوری مرتيکه؟ از نامزدِ پُستی ات چه خبر؟ کی مياد آمريکا؟ دوسته: ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 11 بازدید
پاسخ يک دوست خوب به اين سؤال «گفتمان» و «گفتگو»ی من: <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> استفاده از واژه گفتمان در مفهوم واژه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید
اين عکس خيلی باحاله!! ***************************** راستی يه سؤال: چرا ملت به جای کلمهء «گفتگو» تازگيها از کلمهء «گفتمان» استفاده ميکنند؟ اون وقتی که ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 11 بازدید