پست های ارسال شده در فروردین سال 1385

کوروش کبير... ايران، هدف بعدی نيوکان... (طولانيه... ولی ارزش ديدن/خوندن داره) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آخه اين انصافه که تمام کشورهای جهانخوار غربی هم جمعه و هم ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 12 بازدید
من فکرامو کردم! تصميم گرفتم بزنم به دندهء بی‌غيرتی!! کلا با اين تاييدنظرات از اولش ميونه‌ای نداشتم... بذار ملت عقده‌ای بيان ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 11 بازدید