پست های ارسال شده در آدر سال 1385

عکس‌های طوفان چند شب پیش ونکوور (عکس‌ها مال من نیست) - سرعت باد ۱۶۰ کیلومتر در ساعت: لینک
/ 13 نظر / 10 بازدید
من هنوز از این بدبیاری‌های پشت‌سرهم دو هفته‌ء اخیر (زمین‌خوردن شدید روی پلهء یخی، خورد شدن شیشهء جلوی ماشینم در حال رانندگی در اثر ... ادامه مطلب
/ 37 نظر / 12 بازدید
من یا سیگنال همسایه به اینترنت وصل شدم... هنوز جای جدیدمون اینترنت و کابل تلویزیون نداره... یعنی به دلیل برف شرکتی که ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 10 بازدید