پست های ارسال شده در شهریور سال 1386

دل پیچه... یک تیکهء گنده شکلات تلخ و یک لیوان شیر سرد... فیلم مزخرف... درد... مسکن... دلشوره... نگرانی ملاقات با مدیر مزخرف ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 11 بازدید