پست های ارسال شده در آبان سال 1386

 آخر هفته رو زده بودیم به بیابون ولی امروز که برگشتیم دوباره حالتهای مریضیم برگشته!‌ اصلا هم دلم نمی‌خواد فردا برم سر ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 11 بازدید
اژ‌ یادداشت‌های روژ شیشم ترک:  من همچنان هَشتَم... ولی خَشته‌ام!! همچنان دشت و پا و همه‌ژام درد می‌کنه!‌  پدر هر چی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 10 بازدید
اژ‌ یادداشت‌های روژ پنژُم ترک: من همچنان هَشتَم... ولی خَشته‌ام!! امروژ‌ اومدم شر کار. شُبحی هم کایروپراکتور داشتم و حشابی ما رو ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 10 بازدید
اژ‌ یادداشت‌های روژ چهارم ترک: من همچنان هَشتَم... ولی خَشته‌ام!! دیروژ اژ‌ ورژش شاعت ناهار که ژاموندم (تله‌کنفرانش به دراژا کشید)، شب ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 11 بازدید
اژ‌ یادداشت‌های روژ شِوُّم ترک: هَشتَم... ولی خَشته‌ام!! آره... هنوژ خماریم داداش... امروژ شُبح به ژای مواد، چای پرتقال اشتعمال کردیم ولی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 11 بازدید
دیشب مادر-دخترانه با هم رفتیم استخر دانشگاه کلاس آکوافیت (ترجمه‌اش فکر کنم بشه «جفتک‌پرانی در آب»!!!). خیلی خوش‌ گذشت با ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید