پست های ارسال شده در آدر سال 1387

فرق کانادا با آمریکا کانادا: نام بیمار: قلی قلی‌خانی شماره بیمه خدمات درمانی بیمار: ١٢٣ ۴۵۶ ٧٨٩ آلرژی ها: پنی سیلین انواع داروهای مصرفی: هیچ ______________________ آمریکا: نام ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 23 بازدید