من هنوز در سفرم. اگه خواستید بدانید که خوش گذشته تا به الان یا نه باید به عرضتون برسونم که دیشب تا صبح را در اورژانس بیمارستان گذراندم در مملکت غریب و کلیه هم پیاده شدم....

/ 3 نظر / 12 بازدید
نارنج

[ماچ]

نارنج

[ناراحت]

نارنج

[ماچ]