آهای نارنجکم، ازت دلواپسم. نمی‌خوام به خونه‌ات زنگ بزنم چون نمی‌خوام مزاحم آسایش و وقتت با خونواده بشم. آخرین بار گفتی ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 14 بازدید
فیلم «آواز گنجشک‌ها»ی مجید مجیدی بی‌اغراق یکی از بهترین فیلم‌های جشنوارهء امسال ونکوور بود. نه این‌که چون من ایرانی هستم ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 17 بازدید
پوووووف بالاخره پروژه‌ام توسط مدیران ارشد تصویب شد و چقدر هم زیبا تصویب شد... کل بودجهء پیشنهادی‌ام هم تصویب شد. خلاصه که الان ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 12 بازدید
شهریور 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
7 پست
بهمن 87
5 پست
دی 87
8 پست
آذر 87
6 پست
آبان 87
5 پست
مهر 87
8 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
7 پست
بهمن 86
8 پست
دی 86
7 پست
آذر 86
7 پست
آبان 86
12 پست
مهر 86
9 پست
شهریور 86
8 پست
مرداد 86
10 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
7 پست
اسفند 85
10 پست
بهمن 85
10 پست
دی 85
10 پست
آذر 85
10 پست
آبان 85
14 پست
مهر 85
12 پست
شهریور 85
10 پست
مرداد 85
19 پست
تیر 85
8 پست
خرداد 85
14 پست
اسفند 84
15 پست
بهمن 84
18 پست
دی 84
9 پست
آذر 84
8 پست
آبان 84
8 پست
مهر 84
11 پست
شهریور 84
14 پست
مرداد 84
24 پست
تیر 84
15 پست
خرداد 84
7 پست
اسفند 83
14 پست
بهمن 83
10 پست
دی 83
5 پست
آذر 83
8 پست
آبان 83
7 پست
مهر 83
9 پست
شهریور 83
6 پست
مرداد 83
6 پست
تیر 83
4 پست
خرداد 83
5 پست
اسفند 82
4 پست
بهمن 82
9 پست
دی 82
6 پست
آذر 82
3 پست
آبان 82
5 پست
شهریور 82
10 پست
مرداد 82
11 پست
تیر 82
20 پست
خرداد 82
22 پست
روزمره
82 پست
معرفی
6 پست
افکار
7 پست
عکس
1 پست